Home

De Werenfridus concertserie levert een belangrijke bijdrage aan het culturele leven van de gemeente Overbetuwe.

Een uit vier personen bestaande vrijwilligersorganisatie die zich het CWE (Comité Werenfridusconcerten Elst) noemt, organiseert sinds het jaar 2000 in de St. Werenfriduskerk te Elst (Gld.) jaarlijks zo’n acht tot negen concerten waarin diverse muziekgezelschappen optreden.
De concerten van een uur zijn zonder pauze en worden doorgaans gehouden op de tweede zondagmiddag van de maand en jaarlijks een koningsconcert op 26 april, de avond voorafgaand aan de verjaardag van onze koning.

De geboden programma’s variëren van klassieke werken en kerkmuziek tot lichte muziek en musical, instrumentaal en/of vocaal. Alhoewel deze serie als doelstelling heeft amateurmuzikanten uit de regio een podium te bieden, melden geregeld beroepsmusici zich aan om ook hun medewerking te verlenen.

Alle concerten zijn gratis toegankelijk, na afloop houden we een deurcollecte voor de gemaakte kosten.

Wanneer bij u belangstelling bestaat in onze serie op te treden,
laat het dan via werenfridusconcerten@hotmail.com aan ons weten.

CWE kaartje